Folia Stretch

regulamin

Zawarcie umowy sprzedaży

Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu online 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał rejestracji. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez sklep internetowy należy wejść na stronę internetową sklepu, a następnie dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty. Proces składania zamówienia: klient kompletuje zamówienie korzystając z „koszyka”. poprzez kliknięcie na pole „dodaj” bądź "dodaj do koszyka" klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w sklepie w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy. Z chwilą skutecznego złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

Użytkownika sklepu zobowiązany jest do:

Niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej. Korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium rzeczypospolitej polskiej prawa. Niedostarczania i nieprzekazywania przez klientów i użytkowników treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Ceny, płatności, dostawa towaru

Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich i są zawsze określone netto/brutto (bez podatku VAT/ z podatkiem VAT). Na towar sprzedawany w naszym sklepie nałożony jest podatek 23% VAT, kwota z doliczonym podatkiem vat będzie widoczna podczas podsumowania zakupów. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia w podsumowaniu obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi klient. Ceną wiążącą jest cena podana w chwili składania zamówienia.

Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za towar w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem serwisu przelew24, płatność online poprzez serwis przelew24
  2. przelewem bankowym na rachunek bankowy usługodawcy (przedpłata), czas oczekiwanie na wysyłkę może się wydłużyć o czas zaksięgowania wpłaty
  3. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze towaru (wysyłka za pobraniem)

Usługodawca dostarcza zamówione towary za pośrednictwem wskazanej w procesie składania zamówienia firmy kurierskiej, przy odbiorze zamówienia, klient powinien sprawdzić przesyłkę a w przypadku stwierdzenia:

  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki (wady nie ukryte)
  2. niekompletności przesyłki (ilość sztuk)
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Sugerujemy w takim przypadku zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie usługodawcy o zaistniałej sytuacji. Kupujący potwierdza przyjęcie towaru podpisem u przewoźnika bądz bezporednia na fakturze vat.

Niezgodność towaru z umową

Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacja z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres usługodawcy pocztą e-mail na adres online@folger.pl W przypadku stwierdzenia przez konsumenta niezgodności towaru z umową sprzedaży konsument powinien odesłać usługodawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia usługodawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową sprzedaży w terminie do 10 dni od stwierdzenia takiej niezgodności. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia.

Dane osobowe

Dane osobowe klientów są przetwarzane przez usługodawcę na zasadach określonych w polityce prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Każdy zarejestrowany użytkownik ma dostęp do swoich danych i może je poprawiać w dowolnej chwili, poprzez zalogowanie się na swoje konto i użycie zakładki „moje adresy” lub „moje informacje osobiste”. Podanie danych jest dobrowolne i konieczne do realizacji zamówienia.

Warunki przeprowadzenia transakcji

Kupujący każdorazowo składa zamówienie na towar znajdujący się w ofercie handlowej sprzedającego poprzez jeden z podanych sposobów.

Każde zamówienie powinno zawierać:

Inne sprawy

  1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia konsument powinien się skontaktować usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie. Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie oraz poprzez prośbę do kontrahenta o nieodpłatne udostępnienie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej sklepu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa kodeksu cywilnego.
  2. Zabrania się kopiowania, jak i korzystania z jakichkolwiek elementów sklepu bez zgody usługodawcy, dotyczy treści i zdjęć
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie towaru, leżących po stronie przewoźnika.