Folia Stretch

Polityka Prywatności

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim ani nie udostępniamy ich do celów marketingowych. Państwa dane potrzebujemy tylko jako informację do odpowiedzi na Wasze zapytanie i sfinalizowania transakcji.

Dane osobowe Klientów przetwarzamy do:

świadczenia dostępnych usług za pośrednictwem Folger

obsługi procesu Rejestracji (polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta)

ewentualnego dochodzenia roszczeń

przesyłania przez Folger na wskazany adres poczty elektronicznej

zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży produktów i obsługi reklamacji